Maatschappelijke kinderopvang.
Een goede start voor iedere toekomst

Voor ieder kind

De maatschappelijke kinderopvang in Nederland biedt een goede start aan het kind – ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit.

Want ieder kind heeft talent, ieder kind heeft toekomst – maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst.

Ontwikkelingskansen

Maatschappelijke kinderopvang is ervan overtuigd dat kinderopvang een taal- en leerrijke omgeving biedt, waar het kind vanaf het eerste begin leert samen te leven met anderen en waar het talenten kan ontwikkelen. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingskansen van ieder kind.

Samen opgroeien

Door alle kinderen samen te laten opgroeien bereiden we hen voor op de wereld van morgen zodat ze later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.

Voor iedereen

Daarom vinden wij dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor iedereen: werkende én niet-werkende ouders, in een eenvoudige, toegankelijke opzet: kinderopvang is gratis, van hoge kwaliteit, en op alle plekken beschikbaar.

In onze maatschappelijke betrokkenheid werken we samen met onze directe omgeving.

In onze maatschappelijke betrokkenheid werken we samen met onze directe omgeving.

Wat is maatschappelijke kinderopvang?

Maatschappelijk’ betekent dat kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Niet alleen kinderen van werkende ouders hebben recht op kinderopvang, alle hebben kinderen recht hebben op goede kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat kinderopvang een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Ook achterstanden verminderen en gelijke kansen van kinderen nemen toe als ze allemaal samen naar de kinderopvang gaan.

‘Maatschappelijk’ betekent ook dat we bij alles wat we doen, denken vanuit het belang van het kind, én dat we íeder kind willen bereiken. Om daarvoor te zorgen, wordt elke euro die we verdienen geïnvesteerd in de kwaliteit van onze opvang. We leggen daar zelfs geld op toe want ook onze niet rendabele vestingen houden we open. Bijvoorbeeld op onrendabele plaatsen in de minder welvarende wijken en in de dunbevolkte regio’s. Juist voor die kinderen die het het hardst nodig hebben, want daar hebben zij voor de rest van hun leven profijt van.

Samen opgroeien

Door kinderen sámen te laten opgroeien bereiden wij hen voor op de wereld van morgen zodat ze later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.

Samenwerking in de wijk

Om alle kinderen te bereiken, zoeken wij de samenwerking met familie, de wijk, jeugdzorg, consultatiebureau, onderwijs, gemeenten, sportverenigingen etc. Onze medewerkers op de vestigingen zijn de pedagogisch partners van ouders. Wij werken samen met onderwijs, jeugdzorg, welzijn en gemeenten. Want dat is in het belang van het kind, van ieder kind, zodat gelijke kansen ontstaan vanaf het eerste begin.

Kwaliteit staat voorop

Alles in de maatschappelijke kinderopvang is daarom gericht op kwaliteit. Onze kinderopvangorganisaties besteden 100% van hun middelen aan de kwaliteit van de kinderopvang zodat dit altijd ten goede komt aan het kind.

5000 locaties, 200.000 kinderen

Maatschappelijke kinderopvang is verenigd in de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De BMK vertegenwoordigt zo’n 5.000 locaties in heel Nederland, waar kinderopvang wordt verzorgd voor ongeveer 200.000 kinderen. Zowel in steden, als daarbuiten; en zowel daar waar het bedrijfskundig loont, als waar het dat niet doet. De BMK faciliteert maatschappelijke kinderopvangorganisaties, bouwt kennis op en behartigt landelijk onze belangen en die van alle kinderen en ouders in de maatschappelijke kinderopvang in de politieke arena.

De maatschappelijke kinderopvang in Nederland biedt een goede start aan het kind – ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit. Zodat ieder kind alle kansen heeft op een mooie toekomst.

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start van iedere toekomst!