Ouders2022-08-10T09:24:40+02:00

Maatschappelijke kinderopvang.
Een goede start voor iedere toekomst

Voor iedere ouder

De maatschappelijke kinderopvang in Nederland biedt een goede start aan het kind – ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit.

Alle kinderen hebben natuurlijk recht op een goede start. Daarom vinden wij dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor alle ouders, of ouders nu werken of niet.

Waarom ‘maatschappelijke’ kinderopvang?

In onze kinderopvang laten we kinderen samen opgroeien. Zo leren kinderen al heel jong dat het vanzelfsprekend is om te zorgen voor elkaar, voor de natuur en voor de wereld waarin we wonen. Om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor andere kinderen. Zo bereiden we hen voor op de wereld van morgen.

Dit doen we samen met iedereen die belangrijk is voor het kind, natuurlijk de ouders en de school, tot jeugdhulp en de gemeente. Want dat is het beste voor het kind. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingskansen van ieder kind.

Zoek je goede kinderopvang?

Denk dan eens aan maatschappelijke kinderopvang. Alles in de maatschappelijke kinderopvang is gericht op kwaliteit omdat dit in het belang van het kind is. Als ouder heb je vrijwel altijd de keuze tussen maatschappelijke en niet-maatschappelijke kinderopvangorganisaties.

Als je het maatschappelijk karakter van de organisatie die voor jouw kind zorgt belangrijk vindt, dan kun je in dit overzicht zien welke maatschappelijke kinderopvang in je omgeving gevestigd is. En contact met hen opnemen.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn verenigd in de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De BMK vertegenwoordigt zo’n 5.000 kinderopvang locaties in heel Nederland, waar maatschappelijke kinderopvang wordt verzorgd voor ongeveer 200.000 kinderen. Zowel in steden, als daarbuiten; en zowel daar waar het bedrijfskundig loont, als waar het dat niet doet.

Gratis, hoogkwalitatieve kinderopvang die overal beschikbaar is. Zodat ieder kind alle kansen krijgt die het nodig heeft.

Gratis, hoogkwalitatieve kinderopvang die overal beschikbaar is. Zodat ieder kind alle kansen krijgt die het nodig heeft.

Het beste voor je kind

Natuurlijk wil je als ouder het beste voor je kind. Het belang van jouw kind, en dat van alle kinderen, is voor maatschappelijke kinderopvang altijd het vertrekpunt. En bij alles wat we doen zijn we gericht op kwaliteit. Kwaliteitsverbetering, innovatie en het leveren van kwalitatief hoge kinderopvang, staan bij ons centraal.

Onze kinderopvang biedt een omgeving waar een kind van jongs af aan leert samen te leven met anderen. En talenten kan ontwikkelen. Dit is goed voor de ontwikkeling van kinderen. En door alle kinderen samen te laten opgroeien bereiden we hen voor op de wereld van morgen zodat ze later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.

Wat is ‘maatschappelijke’ kinderopvang?

‘Maatschappelijk’ betekent dat kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Want alle hebben kinderen recht hebben op goede kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat kinderopvang een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Ook achterstanden verminderen en gelijke kansen van kinderen nemen toe, als kinderen  samen naar de kinderopvang gaan.

Waarom is die maatschappelijkheid belangrijk?

Ieder kind heeft talent, ieder kind heeft toekomst – maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst. Daarom vinden wij dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor iedereen: werkende én niet-werkende ouders. En dat kinderopvang eenvoudige van opzet en toegankelijke moet zijn. Gratis, van hoge kwaliteit, en op alle plekken beschikbaar.

Om werkelijk alle kinderen een kans geven om zich optimaal te ontwikkelen houdt maatschappelijke kinderopvang haar vestigingen ook open op onrendabele plaatsen; in de minder welvarende wijken en in de dunbevolkte regio’s.
Door bijvoorbeeld speciale arrangementen voor peuters of oudere kinderen te creëren van ouders die niet werken. Dit organiseren wij samen met het onderwijs en de gemeente. Bijvoorbeeld in de vorm van Bso-activiteiten voor kinderen in achterstandswijken. Dat kost natuurlijk geld, maar wij willen dat alle kinderen profiteren van dit ‘pedagogische rendement’. En niet alleen kinderen uit gezinnen met twee werkende ouders. Zo bereiken wij alle kinderen.

Daarom werken we nauw samen met familie, de wijk, jeugdzorg, consultatiebureau, onderwijs, gemeenten, sportverenigingen etc. samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingskansen van ieder kind.

Overal

Als je één van onze maatschappelijke kinderopvang locaties bezoekt is het verschil met for-profit kinderopvang niet meteen zichtbaar. Het verschil zit met name in de wijze waarop wij onze maatschappelijke opdracht vormgeven. Bijvoorbeeld door in alle wijken en regio’s, onze vestigingen openhouden voor de kinderen die het nodig hebben. Zo bieden wij ieder kind wat het nodig heeft. En is kinderopvang voor elk kind dichtbij, waar het ook opgroeit.

Kinderen zijn geen aandelen

Kinderopvang is in Nederland, in tegenstelling tot het onderwijs, een vrije, commerciële markt. Naast maatschappelijke kinderopvang zijn er ook for-profit kinderopvang organisaties. Een aantal van deze laatste groep is eigendom van investeringsmaatschappijen die hier veel geld mee verdienen. Dit geld, betaald door ouders en de overheid, wordt onttrokken aan de sector. En dit geld komt dus níet ten goede aan jouw kind.

Dat moet anders, vinden maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Wij vinden dat geld altijd ten goede moet komen aan de kinderen. Want daar betalen ouders voor. In het onderwijs staan we toch ook geen investeringsfondsen toe?

Wat is ‘gratis’ kinderopvang?

In 2025 wordt een eerste stap gezet naar een nieuw stelsel van kinderopvang. Voor werkende ouders wordt vanaf 2025 95% van de kosten vergoed. Dat geldt voor zowel maatschappelijke als for-profit kinderopvang. De BMK maakt zich sterk voor volledig gratis opvang voor zowel werkende als niet-werkende ouders. Wij vinden namelijk dat kinderopvang niet als de oplossing van een probleem moet worden gezien (voor werkende ouders), maar als een kans voor kinderen om zich te ontwikkelen en te leren samenleven. Ieder kind heeft recht op kinderopvang

De maatschappelijke kinderopvang in Nederland biedt een goede start aan het kind – ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit. Zodat ieder kind alle kansen heeft op een mooie toekomst.

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start voor iedere toekomst!

Goede Start Stories

Ga naar de bovenkant