In maatschappelijke kinderopvang leren we kinderen al jong om zorgzaam met zichzelf en andere kinderen om te gaan. Om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor andere kinderen. Zorgvuldig omgaan met elkaar is belangrijk, want je kan anderen pijn doen. Een zelfde zorgzaamheid leren we kinderen te voelen voor onze aarde en natuur. Want ook de natuur is kwetsbaar. Sterker nog, we kunnen er niet zonder. De aarde en de natuur zijn de basis van ons bestaan. Zonder een groene, gezonde aarde en zonder sociaal contact is er geen waardevol bestaan mogelijk.

Sociale vaardigheden en ‘duurzaamheidsvaardigheden’
Kinderen leren we daarom sociale vaardigheden én ‘duurzaamheidsvaardigheden’. Vaardigheden die iedereen van jongs af aan zou moeten beheersen. En hoe je leert om op een goede manier voor de natuur en de aarde te zorgen. Hoe jonger geleerd, hoe beter. En volwassenen, onze pedagogisch medewerkers, geven natuurlijk het goede voorbeeld in onze kinderopvang.

De wereld van morgen
Klimaatverandering heeft grote gevolgen heeft voor kinderen onder de vijf jaar. Hoe kunnen wij onze kinderen, de volwassenen van de toekomst, vaardigheden aanleren die een betere toekomst garanderen? Voor maatschappelijke kinderopvang is het vanzelfsprekend dat kinderen al heel jong leren zorgen voor elkaar, voor de natuur en voor de wereld waarin we wonen. Om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor andere kinderen. Zo bereiden we hen voor op die wereld van morgen.

Hoe doen wij dit?
Buiten zijn zorgt voor rust en gezondheid van de kinderen én van de pedagogisch professionals. Dus lekker veel buiten spelen met bewuste aandacht voor de natuur. In onze kinderopvang gebruiken we de buitenruimte creatief en we stimuleren álle ontwikkelingsgebieden bij kinderen. Je kan niet alleen lekker buiten spelen, maar ook met een vergrootglas op zoek gaan naar wat er allemaal leeft in het gras! Of zelf tomaatjes en aardbeien kweken, er goed voor zorgen en een paar weken later samen oppeuzelen.

En waar kan je beter leren wat je allemaal al kan en durft dan in de kinderopvang? Klimmen, graven, bouwen en slootje springen. Onze pedagogische professionals zien waar ieder kind aan toe is en stimuleren of motiveren. Door lekker buiten te ravotten groeit het zelfvertrouwen van jonge kinderen.

En daarnaast is buiten spelen ook nog eens super gezond. De invloed van de natuur op je lekker voelen is enorm. De natuur geeft ons bewegingsvrijheid, weerbaarheid, lekker slapen, minder stress, vitamine D en goede ogen. En daarnaast zijn kinderen gewoon heel gelukkig als ze buiten in de natuur zijn.

Meer weten over ‘duurzaamheidspedagogiek’? Lees onze blog.