Dit voorjaar stelde het VN-kinderrechtencomité dat Nederland het niet zo goed doet als het gaat om het naleven van de kinderrechten.  Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten. De zorgpunten gaan o.a. over de Toeslagenaffaire, geweld en digitale kinderrechten, mishandeling, misbruik en (seksuele) uitbuiting en het klimaat. Maatschappelijke kinderopvang pakt hier natuurlijk haar rol!

Wij kijken vanuit het perspectief en belang van het kind. We nemen hun zorgen en visie uiterst serieus en onderzoeken samen met hen, wat zij vinden en wat hen kracht geeft. En wij bereiden kinderen voor op de wereld van morgen. We leren hen al heel jong dat het vanzelfsprekend is om te zorgen voor elkaar, voor de natuur en voor de wereld waarin we wonen. Samen kijken we naar de toekomst en vragen hen wat zij belangrijk vinden. Zodat ze nu en later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.

Gevoel voor rechtvaardigheid en oplossingen
Kinderen geven om kinderen en de aarde en kunnen van nature niet tegen onrechtvaardigheid. Door gesprekken te voeren als ze zorgen hebben over bijvoorbeeld kinderen in oorloggebieden of de staat van de aarde, bied je ze de ruimte om die zorgen te delen, ze in hun kracht te zetten en samen naar oplossingen te zoeken en wat we samen wél kunnen doen in plaats van machteloos voelen.

En visie op de wereld van morgen
De huidige generatie ontwikkelt een visie op de toekomst. Een toekomst waarin zorg voor elkaar en de aarde essentieel zullen zijn. De kinderopvang is de eerste minisamenleving ná het gezin waarmee veel kinderen in aanraking komen. De perfecte plek dus om stimulerend voorbeeldgedrag te tonen en competenties te bevorderen, zoals burgerschapscompetenties (kinderen van jongs af aan te leren dat zij inspraak hebben bijvoorbeeld), duurzaamheidscompetenties (hoe ga ik met de wereld om mij heen om) en sociale competenties (hoe zorg ik goed voor mijzelf en voor anderen).

Een waardevolle activiteit op de BSO!
Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Naar deze mening moet serieus worden geluisterd. Het is belangrijk dat kinderen ook hun mening kunnen geven over het klimaat en dat zij kunnen meedenken met het aanpakken van de klimaatcrisis. Het VN-Kinderrechtencomité vindt de mening van kinderen en jongeren belangrijk. En wil hen betrekken bij het ontwikkelen van het nieuwe General Comment. Op een speciale website wordt aan de hand van een ‘comic’ uitgelegd wat er in het General Comment staat en worden kinderen en jongeren uitgenodigd om mee te denken.
Van november 2022 tot februari 2023 kunnen kinderen en jongeren op verschillende manieren hun mening geven. Ook worden workshops georganiseerd voor een discussie over kinderrechten en bijvoorbeeld het klimaat.
Denk mee met General Comment nr. 26 over klimaat (kinderrechten.nl)

Bron: VN-comité: Nederland moet dringend werk maken van naleving kinderrechten