Maatschappelijke kinderopvang Wij Zijn Jong is met de gemeente Geldrop-Mierlo een aanpak gestart voor jonge kinderen die extra zorg nodig hebben. Want hoe begeleid je jonge kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben het best op hun ontwikkelpad? In Brabant hebben maatschappelijke kinderopvang en de gemeente de handen ineengeslagen voor een betere zorgstructuur voor het jonge kind.

Begin in de kinderopvang
Wat de aanpak van Geldrop-Mierlo uniek maakt, is dat de zorgroute niet voortkomt uit planmatig beleid van bovenaf. Integendeel: het samenspel tussen de partijen is de kern. Het belangrijkst zijn de ‘vindplaatsen’, oftewel de locaties voor kinderopvang en peuteropvang. Pedagogisch professionals die daar werken met jonge kinderen zijn de vroege ontdekkers: met professionele ondersteuning op de werkvloer herkennen en signaleren zij het steeds beter als een kind iets extra’s nodig heeft.

Alle organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jonge kinderen voelen de urgentie. Ze willen heel graag samen aan de slag. En hebben een helder doel: alle jonge kinderen in de gemeente gelijke ontwikkelkansen bieden.

Ouderschap
Geprobeerd wordt met elkaar te regelen dat pedagogisch professionals het snel zien wanneer een kindje iets extra’s nodig heeft. En dat ze dan de juiste route bewandelen. Als er ondersteuning uit de zorg nodig is, wordt die georganiseer in goed samenspel met het lokale team voor jeugdhulp of de jeugdgezondheidszorg. En vooral ook met de ouders. Want als je echt preventief bezig wil zijn met jeugdhulp, moet je beginnen met de kleine opvoedvragen en de kwetsbaarheid van het ouderschap.

Bron: Wij Zijn Jong (augustus 2022)